FAQ

Často kladené otázky a odpovědi

 • Můžu mít v mobilním domě nahlášené trvalé bydliště?
  Ano, tato skutečnost vyplývá z § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech:

  „Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.“
 • Značí se mobilní domy číslem popisným nebo evidenčním?
  Mohou být značeny oběma způsoby. Volba závisí na účelu stavby dle platného znění § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

  „Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.“

  „Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.“
 • Je možné vzít si na mobilní dům hypoteční úvěr?
  Ano, v našem případě se jedná o stavbu upevněnou na pevné základy, tedy nemovitost, na kterou si lze vzít hypotéku.